Press "Enter" to skip to content

Alcalde de nit a València…

El regidor Carlos Galiana impulsa una moció al Ple que dóna resposta a una petició de la Federació d’Associacions de Veïns

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, presentarà una moció el pròxim dijous al Ple municipal de València per iniciar els tràmits per nomenar un comissionat de l’oci a la ciutat baix la dependència orgànica de l’Ajuntament. També impulsa la creació de l’Observatori de l’Oci de la Ciutat de València, tal i com ha demanat recentment la Federació d’Associacions de Veïns.

El comissionat de l’oci coordinarà els treballs de l’Observatori de l’oci de la Ciutat de València, crearà el seu reglament, coordinarà els seus treballs i vetlarà pel compliment dels seus acords.

«L’observatori haurà de ser un espai de participació social, assessorament i col·laboració en aquelles activitats relacionades amb l’oci que incidisquen en l’ús de l’espai públic i la convivència veïnal en l’àmbit competencial i territorial de l’Ajuntament de València. Adoptarà una composició representativa de les organitzacions socials i empresarials relacionades amb estes activitats», ha manifestat el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Galiana ha explicat que «des del primer moment estem treballant per un model d’oci sostenible, i ho estem fent de forma conjunta amb les associacions de veïns i el teixit empresarial de València. Volem un model d’oci en què hi haja espai per al diàleg i la mediació entre totes les parts. Ens agrada l’oci que aposta per donar totes les alternatives possibles i alhora siga respectuós amb el descans i amb altres drets».

L’edil ha apuntat que «és per això que l’equip de govern, a instàncies de la Federació d’Associacions de Veïns de València i de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, inicia els tràmits per crear un observatori que tinga capacitat d’acord i de compliment de les normes sobre una activitat que té un indubtable pes en la nostra economia, però que també altera a vegades les condicions de vida dels nostres barris».

Així, l’Ajuntament de València dóna el pas definitiu per implantar la figura de l’alcalde de nit, que ja existeix en altres ciutats europees com ara Berlín, Amsterdam, Zuric i Londres, «amb l’objectiu de reduir les molèsties que ocasiona l’oci nocturn». Cal recordar que tant l’alcalde, Joan Ribó, com el regidor Carlos Galiana ja han mantingut diverses reunions amb el president de la Federació d’Hosteleria. Es tracta, per tant, d’un projecte que duu mesos dissenyant-se des del Consitori.

L’alcalde de nit tindrà potestat per assumir certes decisions, com la de proposar inspeccions i, sobretot, per plantejar diverses accions en positiu que troben solucions a diferents plantejaments que puguen sorgir en el dia a dia, el que farà més àgil la resposta de l’Ajuntament en casos que generen conflicte.

«Des de l’Ajuntament treballem per buscar els mecanismes de convivència per resoldre qualsevol situació de conflicte, com la que es pot generar entre les persones que volen disfrutar de la nit en una terrassa i el veïnat que vol dormir. Són dos drets que s’han de garantir i compatibilitzar i l’alcalde de nit pot ajudar de manera decidida en este tema». •

Territorio valenciano

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.