Press "Enter" to skip to content

València sense glifosat

Just fa tres anys, València ha deixat d’usar productes amb glifosat tant en la neteja com en el manteniment dels jardins, apostant per mètodes que no contenen substàncies cancerígenes per a la població.

L’ús d’herbicides per mantindre sense vegetació espontània ni salvatge els solars i zones pendents d’urbanitzar havia estat utilitzat per l’Ajuntament de València des de fa 20 anys, primer de manera puntual i, des de l’any 2007, de manera sistemàtica. Al juliol del 2015 es va posar fi a esta pràctica per decisió de la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano.

«En l’agricultura el glifosat s’utilitza des de fa més de 40 anys sense conéixer ben bé els efectes en els éssers vius, però després de certs estudis d’organismes independents en temes de salut i medi ambient, s’ha posat en entredit que siguen productes innocus per a la salut. Per esta raó, des del Govern de la Nau vam decidir apostar per altres tècniques que no generen dubtes per a la salut de la ciutadania», ha explicat l’edil.

En la actualitat, per tallar i segar la vegetació de solars i altres zones àmplies intervenen mitjans humans i mecànics amb més freqüència que abans. «Això requerix més temps i major esforç que quan es tractava amb herbicides, però també més seguretat sanitaria».

Pel que fa al manteniment dels parcs i jardins de la ciutat, des de l’estiu del 2015 no s’empren herbicides amb glifosat com a principi actiu. Soriano ha recordat que «l’Organització Mundial de la Salut va desaconsellar el seu ús, després que al 2015 l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer el declarara com a ‘probable cancerigen’ basant-se en estudis epidemiològics, estudis en animals i estudis in vitro».

La regidora ha puntualitzat que «València s’ha avançat a la Unió Europea, que va aprovar al novembre del 2017 una moratòria per al seu ús fins el 2022» i ha destacat que «recentment un jurat de Califòrnia ha condemnat l’empresa Monsanto a indemnitzar un home amb 289 milions de dòlars per causar-li un càncer terminal com a conseqüència de l’exposició als productes amb glifosat de la multinacional». •

Territorio valenciano

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.